Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 762 резултата)
 1. Рж1 гп 3/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 3/2023 / Датум: 10.05.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА ПР, СТР „Ал-Фи“, чији је пуномоћник Станоје Филиповић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној на решење Привредног апелационог суда Р4 П 1/23 од 24.0 ...

 2. Р4 р 20/2023 1.6.6.2

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 20/2023 / Датум: 03.05.2023.

  Врховни касациони суд, судија Владислава Милићевић, одређена Годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., о ...

 3. Рж1 гп 2/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА ПР... „ББ“..., чији је пуномоћник Драган Јовановић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда ...

 4. Рж1 г 4/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2023 / Датум: 04.04.2023.

  Врховни касациони суд, судија Бранка Дражић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., чији је пуномоћник Александар Милеуснић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби изјављеној против ...

 5. Р4 р 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 03.04.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА  из..., кога заступа пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка, донео је дана 03 ...

 6. Р4 р 5/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 5/2023 / Датум: 03.04.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка, донео је дана 03. ...

 7. Р4 р 10/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 10/2023 / Датум: 31.03.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка, у предмету Врховн ...

 8. Рж р 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 31.03.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Р4р 312/15 од 19.12.2022. годи ...

 9. Рж1 р 6/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 6/2023 / Датум: 30.03.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Татјане Матковић Стефановић, председника већа, Татјане Миљуш и Јелене Ивановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Ивана Спасић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагач ...

 10. Рж1 р 15/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 15/2023 / Датум: 30.03.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Татјане Матковић Стефановић, председника већа, Татјане Миљуш и Јелене Ивановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Ивана Спасић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагач ...

Pages