Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 653 резултата)
 1. Узп 452/2022 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 452/2022 / Датум: 03.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву тужиље АА из..., Република Хрватска, з ...

 2. Узп 421/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 421/2022 / Датум: 26.12.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Jелене Ивановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства правде Реп ...

 3. Прзз 12/2022 2.5.7; 2.5.14

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 12/2022 / Датум: 28.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Јелене Ивановић, Татјане Вуковић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући ...

 4. Прзз 15/2022 2.5.28; 2.5.8.2

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 15/2022 / Датум: 28.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Јелене Ивановић, Татјане Вуковић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући ...

 5. Прзз 9/2022 4.3; прекршајни поступак- остали прекршаји; 2.5.6; одредбе о мелолетницима

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 9/2022 / Датум: 28.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Јелене Ивановић, Татјане Вуковић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући ...

 6. Прзз 13/2022 4.3; 2.5.28

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 13/2022 / Датум: 28.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Јелене Ивановић, Татјане Вуковић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући ...

 7. Узп 197/2022 4.1.1.12.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 197/2022 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, Гордане Џакула и Јелене Ивaновић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,......, чији је пуномоћник Ер ...

 8. Узп 305/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 305/2022 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,...,..., чи ...

 9. Узп 285/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.2.1; разлози за одбацивање

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 285/2021 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., ул.... бр. ...

 10. Узп 399/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 399/2022 / Датум: 15.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из Босне и Херцегови ...

Pages