Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 690 резултата)
 1. Узп 89/2023 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 89/2023 / Датум: 05.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., чији је пуномоћник Јована Добријевић ...

 2. Узп 77/2023 4.1.2.7.1;4.2.10; (Пио)

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 77/2023 / Датум: 05.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,, чији је пуномоћник Стеван Симоновић ...

 3. Узп 78/2023 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 78/2023 / Датум: 05.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., за преиспитивање судске одлуке – реш ...

 4. Узп 47/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 47/2023 / Датум: 21.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Татјане Миљуш, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., број..., Република..., ...

 5. Узп 397/2022 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 397/2022 / Датум: 21.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Татјане Миљуш, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву за преиспитивање судске одлуке Минис ...

 6. Узп 345/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 345/2022 / Датум: 12.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,......, чији је пуномоћ ...

 7. Узп 452/2022 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 452/2022 / Датум: 03.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву тужиље АА из..., Република Хрватска, з ...

 8. Узп 383/2022 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 383/2022 / Датум: 03.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., коју заступа пу ...

 9. Ус 1/2023 3.20; сукоби надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 24.03.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Бранка Станића и Јасмине Стаменковић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Првог основног суда у Беог ...

 10. Ус 10/2022 3.20; сукоби надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 10/2022 / Датум: 24.03.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Бранка Станића и Јасмине Стаменковић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег суда у Нишу и Управн ...

Pages